Wyszukiwarka

VIP ADAPTATION

 

 

SKLEP NIECZYNNY DO ODWOŁANIA

 

Rybno, 20.01.2019r.

 

Przesłanie Doktora Władysława Stanisława Rybickiego

 

Na początek sytuacyjne wprowadzenie:

W dniu 18.01.2019r. w otoczeniu siedziby firmy VIP ADAPTATION Sp. z.o.o w miejscowości Rybno miał miejsce następujący incydent. Około godziny 11-tej u wejścia do firmy pojawiło się dwóch mężczyzn- jeden z kamerą, drugi z mikrofonem.  Znajdującym się tam akurat dwóm pracownikom naszej firmy przedstawili się jako dziennikarze TVP. Przy tym ani kamery, ani samochód, ani oni sami nie mieli żadnych emblematów i znaków potwierdzających, że to prawda. Zażądali, aby wpuścić ich do sklepu firmy. Wyjaśniono im, że sklep prowadzi tylko sprzedaż internetową i nikogo się tam nie wpuszcza. Po tym incydencie jeden z dwóch wspomnianych pracowników naszej firmy udał się zgodnie ze swoim wcześniejszym planem w drogę do Olsztyna - samochodem. Przez dłuższy odcinek drogi „towarzyszył” mu jeszcze inny samochód towarzyszący „dziennikarzom”. Ja sam znajdowałem się wtedy w okolicy Rybna i zostałem poinformowany o incydencie już po fakcie i oddaleniu się „dziennikarzy.”

Na tym jednak nie koniec!

Po kilku godzinach do „dziennikarzy” dołączył samochód, który przywiózł ze sobą specjalnego drona.I wtedy zaczął się prawdziwy spektakl. Było to około godz 16-tej. Panowie „dziennikarze” i ich towarzysze ustawili się obok mojego domu i obiektów firmy i przy pomocy drona zaglądali do wszystkich okien i zakamarków, niebezpiecznie się zniżając i przybliżając.

Co można było zrobić z naszej strony? Tego dnia niewiele! Był to bowiem specjalnie wybrany dzień, piątek 18 stycznia 2019r, kiedy to wszyscy policjanci z Rybna i okolic byli zmobilizowani w pobliżu Gdańska, gdzie następnego dnia tj. 19 stycznia odbywać się miał pogrzeb zamordowanego prezydenta tego miasta. „Dziennikarze” i ich sponsorzy dobrze o tym wiedzieli, że na ewentualną interwencję policji tego dnia liczyć nie mogliśmy.

Drodzy Państwo – nasi sympatycy i Ci, którzy czytacie to przesłanie!

Otóż opisane wyżej wydarzenie to niestety nie pierwszy i nie jedyny incydent tego typu. Ciągną się one bowiem od roku 2007, kiedy to tak zwane służby „napadły” na moje kliniki ówczesnego Centrum Medycyny Biologicznej (w Rybnie, Warszawie i Gdyni). Rzecz jasna powody „napadów” były sfabrykowane, jak też do tego celu użyto tzw. dziennikarzy, którzy gorliwie robili wszystko, ażeby ośmieszyć  w mediach mnie i moją pracę. Nakłoniono również do tzw. współpracy, niektórych naszych bojaźliwych pracowników. W rezultacie tych działań trzeba było kliniki zamykać i emigrować za granicę. Na szczęście było gdzie, gdyż rok wcześniej otworzyłem filię CMB w Hiszpanii. Rzecz jasna, analogiczne „napady” i ciągłe śledzenie miały miejsce w następnych kilku latach i tam. Co prawda, to z Polski dość daleko, ale wśród napadających było słychać polską mowę – zwłaszcza, kiedy przeklinali, że nie wszystko idzie jak trzeba. A tam posunięto się nawet do użycia gazu i uśpienia pracowników. Nie „spano” w tym czasie również w Polsce. Wokół mojej mamy staruszki zorganizowano ścisły kordon płatnych donosicieli. W rezultacie tych perfidnych działań przez około 5 lat nie widziałem się z moją mamą, gdyż ze względu na wiek i stan zdrowia, nie mogła wyjechać, aby spotkać się ze mną za granicą.

To jednak daleko nie wszystko!

Tuż po moim powrocie do Polski na przełomie 2012/2013 roku podczas mojego pobytu w Warszawie dokonano próby całkowitego wyeliminowania mnie. Użyto spec-techniki oddziaływującej na niewielką odległość i „wywołano” u mnie obustronnego krwiaka zewnątrzmózgowego. Cały mój mózg był we krwi! Konsultujący mnie lekarze – w tym i wojskowi specjaliści – nie mieli żadnych wątpliwości, że zostało zrobione to celowo i dla eliminacji! Nie ukrywali też obaw, że z tego cało nie wyjdę. Ja zaś nie ukrywam, że naprawdę niełatwe było dla mnie długotrwałe zmaganie się z konsekwencjami tych krwiaków oraz udawanie, że niczego nie było i równoczesne kontynuowanie mojej naukowej i lekarskiej pracy.

Do dnia dzisiejszego wiedziało o tym fakcie tylko kilka zaufanych osób!

Miałem zamiar dalej ukrywać ten fakt w tajemnicy, ale aktualne wydarzenia wokół mnie zmuszają mnie do poinformowania opinii publicznej o tych przestępczych działaniach tzw. służb.

Wiara w sukces mojej nauki i lekarskiego doświadczenia dawała mi jednak siły do dalszej pracy. Poza tym przyszło mi uzdrawiać siebie samego!

Rezultatem tej pracy prowadzonej w tak ciężkich warunkach było opracowanie przeze mnie tzw. Serii K-1 tj. grupy Środków-Nośników VIP ADAPTACJI, skutecznych w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych. Są to: Cukier K-1, Soda K-1, Sól K-1, Oliwa K-1, Glukoza K-1, Ocet K-1 dostępne pod marką VIP ADAPTATION®.

Jednak moja radość z tego sukcesu szybko została zakłócona. Już bowiem po kilku dniach, kiedy stały się one dostępne w naszym internetowym sklepie miała miejsce próba kolejnego „napadu.” Może to była tylko próba, a może ktoś w miarę rozsądny z potencjalnie „napadających” zapoznał się z czym każą mu walczyć i wycofał się. Było to około 1 roku temu.

Po tym incydencie zaczęło mi się wydawać (a raczej marzyć), że ktoś z planujących „napady” bądź wykonujących je zapoznał się choć trochę z niektórymi moimi książkami lub broszurami i poszerzył trochę swoją świadomość. Na to liczyłem!

Niestety! Trzy miesiące temu całkowicie „zlikwidowano” i tak bardzo skromną stronę internetową naszego sklepu. Po dziś dzień nieudało nam się jej w pełni odtworzyć. A na nasze pytania kierowane do obsługujących naszą stronę informatyków, kto mógł to zrobić, odpowiadali, że tylko ktoś mający dostęp do najwyższych poziomów sieci. 

Drodzy Państwo!

Jeśli przeczytaliście to przesłanie do tego momentu to na pewno zadajecie sobie pytanie - o co tu chodzi?!

Milczałem na ten temat bardzo długo, może nawet zbyt długo. Pora jednak, jak widać nadeszła, gdyż same okoliczności wręcz zmuszają mnie do zabrania głosu.

Powiem krótko. Chodzi o moje naukowe odkrycia w obszarze medycyny i biotechnologii. To naprawdę wielkie odkrycia w skali światowej. Może brzmi to nieskromnie, ale nie da się inaczej tego określić. Nie wzięły się też z niczego. Są rezultatem długich lat mojej bardzo intensywnej naukowej i lekarskiej pracy. Już bowiem od połowy studiów lekarskich w Wojskowej Akademii Medycznej, postawiłem na odkrycia w medycynie alternatywnej. Innej drogi dla siebie nie widziałem już wtedy. Już wtedy odkryłem, że medycyna akademicka pilnie potrzebuje dopełnienia i alternatywy. Już wtedy, jeszcze jako student akademickiej medycyny na najwyższym poziomie – bo taki poziom reprezentowała wówczas Wojskowa Akademia Medyczna – zapoznałem się z mało znanymi metodami tzw. naturalnej medycyny takimi jak homeopatia, zielarstwo, wodolecznictwo, kręgarstwo itd. Jak to zrobiłem? Prosto! Odszukałem ostatnich żyjących w Polsce mistrzów, którzy mnie tego nauczyli.

I całe moje bardzo intensywne lekarskie życie – a lekarzem jestem już 42 lata – zajmowałem się integrowaniem metod akademickiej medycyny z metodami naturalnej medycyny. W ten sposób stopniowo tworzyłem Nowoczesną Medycynę Biologiczną. Tym sposobem pomogłem wielu tysiącom chorych ludzi i to zwykle z diagnozami nieuleczalności. Rosnąca zaś skuteczność moich działań coraz bardziej potwierdzała sens takiej integracji.

Oczywiście już wtedy od czasu do czasu nasyłano tzw. dziennikarzy z celem ośmieszenia mnie w mediach. Nie było to jednak tak skoordynowane i nękające jak w ostatnich latach.

Przełomowe odkrycia w moim życiu zostały dokonane dopiero w latach 2006-2008. Jak się Państwo domyślają, niewiele było czasu aby się nimi nacieszyć, gdyż już w 2007 roku moje kliniki w Polsce zostały zmuszone do zamknięcia, a ja do emigracji. A jest się czym cieszyć i wszyscy normalni ludzie powinni się z nich cieszyć – dotyczą one bowiem szans na prawdziwy przełom w medycynie, gerontologii i biotechnologii. Proszę sobie bowiem wyobrazić chociażby to jaki to może być przełom i w profilaktyce zdrowia i w medycynie i w biotechnologii, kiedy to co uważa się za przekleństwo dla ludzkości (i słusznie) tj. biały cukier, biała sól, biała mąka mogą stać się – po poddaniu ich mojej technologii – nie tylko zdrowym pożywieniem ale i lekarstwem! Na taką bowiem ich transformację pozwalają moje odkrycia i Technologie VIP ADAPTACJI. To zresztą jedna z wielu ich możliwości.

Bardzo niezręcznie jest mi komentować to samemu. Tym właśnie powinni zająć się prawdziwi dziennikarze. Ale ich, jak widać już prawie nie ma. Tymczasem to naprawdę jedne z największych odkryć w historii. Dotyczą one bowiem nieistniejących dotąd możliwości podtrzymania życia w organizmach żywych ( w tym również w organizmie człowieka) a także w produktach żywnościowych i nie tylko. Chodzi tu o tzw. zasadę Symetrii – Asymetrii ( SAS) i asymetryzację oraz dostrojenie.

W tym miejscu bardzo proszę Czytelnika o zapoznanie się z wykładem prof. Makarowa i drRybickiego pt.: Życie jako przejaw asymetrii i jej miejsce w Jedynym Obrazie Świata.

Wykład dodajemy jako załącznik do niniejszego przesłania, który znajduje się poniżej.

To naprawdę nowa perspektywa w medycynie dająca szanse skutecznego leczenia nieuleczalnych dotąd chorób.

            Szczerze mówiąc, dziwię się tym, którzy na mnie „napadają” i tym, którzy zlecają i sponsorują te „napady”. Czego się boją? Przecież ja nie zajmuję się krytyką istniejącego systemu medycznego i jego metod. Wyznaję bowiem zasadę, że wszystko co istnieje ma prawo istnieć. Moje odkrycia również!

A jakie metody i jakich lekarzy ludzie wybierają to już kwestia ich świadomości. Świadomości – podkreślam – a nie wiedzy! To nie to samo. W tym kontekście moje metody i odkrycia wybiorą tylko Ci, których świadomość z nimi rezonuje. One mogłyby pomóc potencjalnie wszystkim, ale świadomość ogółu ludzi i lekarzy jest na zbyt niskim poziomie, ażeby z nimi rezonować, dlatego z nich nie skorzystają. Stąd też moje odkrycia naprawdę nie zagrażają istniejącemu medycznemu systemowi. Na odwrót! Przy odrobinie dobrej woli ze strony akademickiej medycyny można dokonać udanej integracji wielu jej metod z moimi odkryciami i technologiami. To znacznie i to bardzo znacznie zwiększy skuteczność tych metod i znacznie zredukuje liczbę powikłań. Zresztą prędzej czy później jest to nieuniknione. Przeszkodą jest tylko i wyłącznie stan świadomości. Ja ze swojej strony jestem otwarty i gotowy na taką współpracę.

            Tymczasem – w oczekiwaniu na ten progres świadomości – należy spróbować zrozumieć jakie cele przyświecają „napadającym” i ich sponsorom. Bo, że przyczyną ich paskudnych działań jest brak świadomości i jednych i drugich, to już pośrednio ustaliliśmy.

Otóż nie ulega wątpliwości, że w części sposób ich działania wyliczony jest na zastraszenie. Kogo? Mnie, moich współpracowników i potencjalnych pacjentów oraz ludzi korzystających ze Środków-Nośników VIP ADAPTATION®? Niewątpliwie tak!

Ale tak naprawdę, prawdziwy cel jest inny:

Okraść, ukraść sposób w jaki robi się asymetryzację i dostrojenie cukru, soli, sody, oliwy, octu, wina itp. itd. A po co? Ażeby sprzedać, zarobić, zrobić biznes, a może i otrzymać jakieś naukowe tytuły i nagrody. Mało tego! Wiem dobrze, że tego już próbowano, tylko okazuje się, że w ich „brudnych rękach” te inteligentne Technologię nie działają. I działać nie będą! Jak jednak widać -  nie rezygnują!

Zwracam się zatem do potencjalnych „napadających” i ich sponsorów, „dziennikarzy” i innych sług: Proszę zapamiętać raz na zawsze! Najpierw niezbędna jest odpowiednia świadomość i etyka, a dopiero potem można stosować inteligentne Technologie. Taka jest właściwa kolejność. Nigdy na odwrót!

            Na koniec jeszcze mała dygresja dla tych, którzy świadomie bądź nieświadomie biorą udział w utrudnianiu dotarcia tych Technologii do potrzebujących ich chorych ludzi. Mam znowu na myśli „napadających” na nas i ich sponsorów, „dziennikarzy” oraz  tzw. naukowe autorytety i innych. Powiem krótko jako naukowiec badający prawa życia: Będziecie sami chorować i umierać z powodu tych chorób, które mogłyby być wyleczone z pomocą Technologii VIP ADAPTACJI, które tak żarliwie zwalczacie. A to już raczej ciężka i przykra patologia. Tak jednak działają Kosmiczne Prawa. Ale takie też są wasze wybory!

           

            Zwracam się też do tych moich sympatyków, którzy nie dali się zwieść oficjalnej propagandzie i nie stracili zaufania do mnie i mojej pracy. Szanuję Was wszystkich za odwagę i świadomość! Nie poddawajcie się manipulacji dokonywanej przez środki masowej informacji zdominowane przez różnego typu „dziennikarzy” itd.

Nie bójcie się! W polu naszej planety pojawiły się bowiem Nowe Energie, które sprzyjają i coraz bardziej będą sprzyjać zdrowej transformacji Waszej świadomości i Waszej biologii. Technologie VIP ADAPTACJI I VIP DOSTROJENIA pozostają z nimi w rezonansie i stąd ich rosnąca siła!

Również dlatego ortodoksyjni naukowcy i lekarze nie są i nie będą w stanie ich zrozumieć. I nie należy tego od nich wymagać. Oni uczyli się praw starych energii, które co prawda nadal pozostają w polu naszej planety, ale stopniowo będą podporządkowywać się Nowym Energiom. To stopniowo, ale kategorycznie zmieni sposób życia na Ziemi i „uzdrowi” relacje między ludźmi.  Jak? Ot chociażby tak, że takie i inne „napady” na niewygodnych ludzi będą natychmiast karane m.in. ciężkimi chorobami dla ich inspiratorów i wykonawców. Dziś dzieje się to jeszcze z pewnym opóźnieniem, ale już się dzieje!

Mam jednak nadzieję, że niektórzy z ortodoksyjnych naukowców i lekarzy są gotowi do współpracy ze mną.

Mam też nadzieję, że również wśród tzw. służb i dziennikarzy znajdują się ludzie, którzy czują, że pora skończyć z dotychczasowym sposobem zarabiania na życie – to jest poprzez bycie sługą. To głos Waszego prawdziwego Ja – Waszej Świadomości, Waszej Duszy. Słuchajcie go!

To bowiem niegodne człowieka – być sługą. Albowiem prawdziwie służyć innym może tylko Mistrz - Mistrz Życia.Sługa zaś jest i będzie tylko sługą.

Tymi mocnymi słowami kończę w zasadzie swoje przesłanie, gdyż słowa te odnoszą się do nas wszystkich! 

Myśli jednak idą nieco dalej!

Czego należy się spodziewać? Wszystkiego!

Co będzie z Technologiami VIP ADAPTACJI, zależy tylko od Państwa wyborów! Jeśli Waszym wyborem będzie z nich aktywnie korzystać i mówić o nich innym, to one będą istnieć i będą coraz bardziej dostępne. Jeśli zaś Państwa wyborem będzie strach i obawa – będą dla Was niedostępne! Wybierajcie!

 

 

Dr W.S. Rybicki    

20.01.2019r.          

 

 IV–te MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

 

EKOLOGIA CZŁOWIEKA I MEDYCZNO-BIOLOGICZNE BEZPIECZEŃSTWO LUDNOŚCI

 

Rosyjska Akademia Nauk Medycznych

Rosyjska Akademia Nauk Przyrodniczych

Instytut Badawczy Ekologii Człowieka i Higieny Środowiska im. A. N. Sysina RAMN

Asocjacja «Woda-Medycyna-Ekologia»

 

Hiszpania, Benidorm, listopad 2008 r.

 

 

REFERAT

 

ŻYCIE JAKO PRZEJAW ASYMETRII I JEJ MIEJSCE W JEDYNYM OBRAZIE ŚWIATA

 

Makarow Nikołaj Wasiljewicz doktor nauk chemicznych, profesor, kierownik Katedry Chemii Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Biotechnologii Stosowanej, członek Rosyjskiej Akademii Nauk Informacyjnych, Moskwa, Rosja.

Rybicki Władysław Stanisław doktor nauk medycznych, doktor nauk psychologicznych, Centrum Medycyny Biologicznej, Międzynarodowy Instytut Ekologii Człowieka, Hiszpania; Polska.

 

        W jakimkolwiek obszarze wiedzy ważne jest, ażeby mieć system. Na przykład system Mendelejewa pozwolił podnieść na wyższy poziom teorię i praktykę chemii. To samo odbyło się w fizyce «po zjednoczeniu» elektryczności i magnetyzmu przez Faradaya i Maxwella. Są także przykłady systematyzacji w biologii. Podstawą zaś jakiegokolwiek systemu jest wspólna dla wszystkich systematyzowanych obiektów lub zjawisk jakaś właściwość, charakterystyka albo przejaw.

        W związku z tym wydaje się być prawie, że niemożliwym, ażeby na jedynej podstawie przedstawić system Wszechświata z jego nieskończoną rozmaitością przejawów. Próby stworzenia takiego systemu drogą «zjednoczenia» wszystkich współdziałających sił: elektromagnetycznych, grawitacyjnych, silnych i słabych jak na razie nie miały powodzenia.

        My zaś proponujemy, aby za podstawę dla systemowego przedstawienia przyrody przyjąć «przedstawienie» o symetrii-asymetrii (SAS) w ich dialektycznej jedności. Przy czym pod pojęciem «asymetrii» należy rozumieć: nierównowagę, niestateczność, ruch w jedną stronę, nasycenie energią, wybuch, bifurkację, nieliniowość, nieparzystość, spiralność, magnetyzm, sprzeczność, lecz w biologii – życie. Pod pojęciem «symetrii» rozumiemy zaś przeciwstawne przejawy i charakterystyki.

        O ile rozpatrujemy zagadnienie bezpieczeństwa życia – а życie według naszego zrozumienia to przejaw asymetrii, która «dąży» do symetrii, czyli zakończenia życia – to kwestia bezpieczeństwa życia sprowadza się do utrzymania asymetrii każdego systemu biologicznego, włączając w to człowieka.

        Zatem życie – to proces, dynamika «dążenia» asymetrii do symetrii. Zupełna symetria systemu tj. śmierć, następuje najczęściej poprzez stopniową symetryzację organów i tkanek, to znaczy przez chorobę któregoś z systemów – od reprodukcyjnego do nerwowego systemu organizmu. Pomimo, że życie jest to przejaw asymetrii – co do kształtu (geometrii), położenia organów i co do zawartości (poziom molekularny) – to w kwestii jego bezpieczeństwa najbardziej interesującą jest asymetria na poziomie molekularnym.

        Wiemy, że świat zwierzęcy w swojej podstawie zawiera białka, a roślinny – węglowodany. Białka i węglowodany zbudowane są odpowiednio z aminokwasów i monosacharydów – związków organicznych. Te z kolei w swojej podstawie zawierają węgiel. Każdy zaś atom węgla połączony jest z czworgiem «sąsiadów». Jeżeli «sąsiedzi» są różni, to taki węgiel nazywa się asymetrycznym, a zawierające go molekuły o tym samym składzie i nazwie istnieją parami – jak przedmiot i jego lustrzane odbicie lub jak lewa i prawa ręka. Jest to lustrzana, ręczna (chiralna) albo przestrzenna asymetria.

        Należy zauważyć, a jest to bardzo ważne dla zrozumienia żywej przyrody, że «lewe»-L i «prawe»-D asymetryczne molekuły tej samej substancji mają różne i zwykle przeciwstawne biologiczne właściwości. Jeśli zaś ilość L i D molekuł jest jednakowa (symetria), to taka mieszanina nazywa się racemiczną, biologicznie nieaktywną.

Zatem życie pojawiło się tylko na osnowie asymetrycznych, biologicznie aktywnych molekuł.

  Podstawą białek wszystkich żywych systemów są asymetryczne L-«lewe» aminokwasy, których w przyrodzie istnieje więcej niż dwadzieścia. Z kolei węglowodany składają się z D-«prawych» monosacharydów.

        Asymetria życia możliwa jest tylko w podtrzymujących ją warunkach.

Korelację i łączność symetrii i asymetrii można symbolicznie przedstawić jako odwracalną równowagę:

А ↔ E+S

gdzie A – asymetria, E – rodzaje energii (wszystkie rodzaje pól współdziałania: elektromagnetyczne, grawitacyjne i możliwe inne); S – symetria.

    Asymetria życia «A» jako «niestateczny» stan ciągle potrzebuje asymetrii zewnętrznych warunków – w przeciwnym razie ona samoistnie «sprowadza się» do symetrii «S», z wydzieleniem energii «E».

        SAS jest podstawą dla formowania systemu lub Jedynego Obrazu Świata (JOŚ).

Zgodnie z JOŚ cały Wszechświat jest reprezentacją odwiecznego wahadła, w którym jednolite nic (symetria) stale dąży do nieskończonej różnorodności czegoś (asymetria) i na odwrót.

        Najważniejszym asymetryzującym czynnikiem życia jest sama Planeta z jej obrotami oraz pole magnetyczne i inne charakterystyki asymetrii.

Korelacja wewnętrznej i zewnętrznej asymetrii sprzyja stabilizacji życia. Zmiana ich stosunków w wyniku ekranowania prowadzi do częściowej (choroba) lub zupełnej (śmierć) symetryzacji.

Szczególnie wyraźnie widać to w przestrzeni kosmicznej przy oddaleniu od Planety – im dalej, tym bardziej wyraziście.

Wiadomo, że w kosmosie zwierzęta z krótkim okresem populacji już w 5-6 pokoleniu przestają istnieć poprzez nowotwory bądź inne rodzaje patologii itp.

Lecz nie tylko kosmos jest ekranem osłaniającym przed zewnętrzną asymetrią.

Człowiek i na Planecie ma wiele ekranów, negatywnie wpływających na stan jego asymetrii, czyli zdrowia. Izolacja dokonuje się poprzez jakość obuwia, odzieży, poprzez wykorzystanie transportu naziemnego, lotniczego, wodnego itp.

        Istotny wkład w nasze zdrowie, a więc w bezpieczeństwo życia, wnosi odżywianie. Póki człowiek spożywa naturalne produkty, które jak wszystko, co żywe, zawierają asymetryczne molekuły, nie trzeba się martwić. Kiedy jednak wyniknie konieczność przejścia na syntetyczne, czyli symetryczne produkty – które w istocie rzeczy nie mogą być asymetrycznymi – wtedy pojawiają się problemy. Takie problemy w świecie już wielokrotnie pojawiały się przy syntetycznej produkcji leków i ich zastosowaniu. Przykład z talidomidem – lekiem stosowanym w leczeniu zatrucia ciążowego u kobiet. Może on występować zarówno w asymetrycznej, jak i w racemicznej (symetrycznej) formie. Korzystanie zaś z tej ostatniej formy prowadziło do rodzenia się patologicznego potomstwa.

A więc życie, jak poprzednio stwierdzono – to manifestacja asymetrii.

Asymetria jako niestateczny stan jakichkolwiek systemów utrzymywana jest poprzez asymetrię warunków zewnętrznych. Brak lub zmniejszenie tych ostatnich prowadzi do symetryzacji systemu, a w biologii – do zakończenia życia.

        A zatem – ażeby utrzymać życie, należy stale podtrzymywać jego asymetrię, dokonując tego na różne sposoby, w tym przez spożywanie asymetrycznych produktów naturalnych (syntetyczne produkty są zawsze symetryczne). Co więc w tej sytuacji czynić? Czy istnieje jakaś alternatywa dla naturalnych produktów spożywczych i leczniczych? Pytania te, to zarazem wyzwania dla biotechnologii.

Tymczasem do dziś w nauce metodą syntezy udawało się otrzymać tylko równą ilość L i D form – czyli symetryczną lub racemiczną mieszaninę. Zaś w 2001 roku została przyznana Nagroda Nobla tylko za okrężny sposób syntezy asymetrycznych molekuł jednej z chemicznych substancji.

        Dopiero w 2006 r. po raz pierwszy w świecie doktor nauk medycznych Władysław Stanisław Rybicki w sposób bezpośredni uzyskał asymetryzację racematu jednej z ważnych dla życia substancji – kwasu mlekowego.

Doktor Rybicki przy pomocy opracowanych przez siebie Rezonansowych Warunków Sprzyjających Dostrojeniu do Praw Czasu i Przestrzeni (RWSDP VIP) z racemicznej, czyli biologicznie nieaktywnej mieszaniny molekuł kwasu mlekowego, uzyskał asymetryczną, czyli biologicznie aktywną mieszaninę molekuł tej substancji.

To osiągnięcie zostało zbadane i potwierdzone, między innymi, na Wydziale Chemii Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Biotechnologii Stosowanej. Biorąc pod uwagę kosmiczny poziom tego osiągnięcia, zanim zdecydowano się na ogłoszenie go w świecie naukowym, jego wynik był badany i obserwowany na przestrzeni więcej niż dwóch lat.

Do pojawienia się prac dr Rybickiego, samorzutnie dokonywał się tylko odwrotny proces – symetryzacja.

        Oprócz tego naukowego osiągnięcia, wieloletnie kliniczne doświadczenie dr Rybickiego potwierdza, że w celu zachowania zdrowia, a więc asymetrii, należy przeprowadzać VIP DOSTROJENIE – wpływając bezpośrednio na organizm człowieka, jak również poprzez wykorzystanie dostrojonych przy pomocy RWSDP VIP Środków-Nośników (czyli Środków-Nośników VIP ADAPTACJI), jakimi są głównie: woda, wino i inne alkohole, oliwa z oliwek i inne oleje roślinne, sól, cukier, ocet itd.

Według metod dr Rybickiego prowadzi się profilaktykę oraz leczenie wielu dotąd trudno uleczalnych chorób.

        Podsumowując nasze wystąpienie należy stwierdzić, że w medycynie i przemyśle spożywczym dalsze ignorowanie pojęcia i zjawiska SAS jest niedopuszczalne.

Niestety, do niedawna na te pytania w zasadzie nie zwracano uwagi. Nie było to ważne w dobie rozwoju technicznego, gdzie SAS nie odgrywało żadnej roli.

W dobie biologii, w którą weszła nasza cywilizacja, bez koncepcji SAS nie można sobie wyobrazić rozwoju, ponieważ sama biologia (jako życie) jest przejawem asymetrii, a tym samym jej zawdzięcza swoje pojawienie się na Planecie.

        Ze względu na to, co wyżej powiedziano – badania zagadnień SAS są coraz bardziej aktualne.

 

N.W. Makarow

W.S. Rybicki

 

P.S

Przytoczony wyżej wykład i przełomowa asymetryzacja racematu kwasu mlekowego, to już historia.

Już bowiem do połowy 2009r. z pomocą Rezonansowych Warunków Sprzyjających Dostrojeniu do Praw Czasu i Przestrzeni (RWSDP VIP) doktor Rybicki dokonał asymetryzacji racematów kolejnych ważnych dla życia substancji, takich jak niektóre aminokwasy, antybiotyki i antyoksydanty.

Kolejne zaś lata (aż do chwili obecnej) pozwoliły jeszcze bardziej rozszerzyć listę asymetryzowanych racematów.